IMG_5438.jpg

Die Boerevrou was die eerste, en tot en met die staking daarvan, die enigste Afrikaanse vrouetydskrif. Dit is 'n eeu gelede, van Maart 1919 tot Desember 1931, maandeliks in Pretoria onder die redakteurskap van die eienares, Mabel Malherbe, uitgegee. Vandag kan Die Boerevrou bestempel word as 'n ryk skat van inligting oor die Afrikanervrou en haar leefwyse in die vroeë 20ste eeu.

 

Jeanette van Rensburg het met 'n doktorale studie in kultuurgeskiedenis bevind dat die tydskrif verteenwoordigend was van haar lesers en 'n beduidende groep Afrikaanse vrouens se lewensuitkyk en daaglikse lief en leed weerspieël het. Hierdie Gedenkboek vertel die verhaal van Die Boerevrou.